VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA?

Vill du vara med och påverka?

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.

Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?
Kom till Handikappforum, Järla östra skolväg 23, 1 trappa, Nacka.
Datum: 8 mars
Tid: 17.30

Om du inte kan komma men ändå har intresse att träffa oss, mejla oss på info@attention-nackavarmdo.se

TEMAKVÄLL

Välkommen på en temakväll om barns delaktighet inom vården med Riksförbundet Attentions projekt Barns röst.

Hur tycker barn med NPF att vården fungerar? Hur skulle de vilja ha det? Vilka rättigheter har barn inom vården?

Kvällens program: • Projektledare Linnéa Rosenberg presenterar projektet Barns röst • Smilla 15 år och Molly 11 år berättar hur de har upplevt sin vård och hur de tycker att vården skulle kunna förbättras • Vi tittar på några av projektets filmer om vården och/eller diagnoser

Tid: 12 mars 18.30-20.30 Plats: Attention Nacka/Värmdös lokal i Handikappforum, Järla Östra skolväg 23, en trappa upp.

mer info Temakväll (1)

 

ANHÖRIGTRÄFFAR

8 tillfällen med start 26 februari kl 18.00 mer info Välkomna till Attention Nacka Värmdös anhörigträffar


EKONOMIKOLL

2 tillfällen med start 14 mars kl 18.00 mer info Välkomna till två tillfällen med tema Ekonomikoll


SÖMNKURS

Sömn är livsviktigt och allt fler har idag svårt med sömnen, speciellt anhöriga. Du som är förälder och anhörig är välkommen att delta i en sömnkurs våren 2018.

Sömnkursen är till för dig som vill lära dig mer om sömn, hur den fysiologiskt fungerar och vilka faktorer som styr sömnen.

Kursen ger dig verktyg och tips om hur du kan handskas med trötthet och sömnsvårigheter, oro och tankar som snurrar i huvudet, för att kunna förbättra din egen sömn. Kursledare är Satu Bermell, kognitiv terapeut med lång erfarenhet av att lära anhöriga att sova bättre.

Målgrupp   Föräldrar som har barn oavsett ålder med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Datum       3/4, 17/4, 15/5 och 29/5

Tid             klockan 16.30-18.30

Plats           Meddelas vid anmälan

Anmäl dig senast 20 mars till Sanna Öhman, anhörigkonsulent för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, via e-post sanna.ohman@nacka.se eller telefon 08-718 78 89. Det finns plats för 15 deltagare, så anmäl dig redan idag.

2018 Sömnkurs inbjudan vt


Föreläsningar

Anhörigföreläsningarna är öppna för alla, är utan kostnad och ingen föranmälan krävs!
Intresseföreningar deltar med informationsbord på föreläsningskvällarna

Barn,föräldrar och skola

DATUM: 21 mars 2018
TID: 19.00–20.30
PLATS: Nacka kyrka

Skolgång med en annorlunda hjärna

DATUM: 24 april 2018
TID: 18.00–19.30
PLATS: Nackasalen Nacka stadshus, Granitvägen 15

Mer info

2018 anhörigföreläsningar vt tryck