GOD FORTSÄTTNING PÅ 2018!

NOMINERING TILL STYRELSEN

Nu är det dags att nominera till nästa års styrelse.
Styrelsen behöver  både personer med egna diagnoser så väl som anhöriga eller andra intresserade. Vänligen sprid informationen till alla som kan tänkas vara berörda!
Attention har under åren byggt upp ett gott rykte och vi blir ofta inbjudna till olika samverkansmöten där vi kan påverka på många olika sätt. Vi behövs också som ett stöd för våra medlemmar.
Genom att vara aktiv i en Attention förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här har vi inom Attention en unik kunskap. Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Exempel på uppgifter är att organisera medlemsträffar, aktiviteter, föreläsningar, möten eller andra aktiviteter till att finnas med i intressepolitiska uppdrag.
Om du själv vill medverka eller känner Attentions medlemmar som du tror är intresserade av att sitta i vår styrelse i  Attention Nacka Värmdö så är de varmt välkomna att höra av sig till info@attention-nackavarmdo.se så kontaktar valberedningen er!

 

VI BEHÖVER OCKSÅ DIG SOM VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD MEN INTE VILL SITTA I STYRELSEN!

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.
  • Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:
  • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
  • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
  • Du kan arbete intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare.
Det finns ett stort intresse för Attentions verksamhet och Attention Nacka-Värmdö har idag ca 368 medlemmar. Föreningen blir ofta inbjuden till olika samverkansmöten, där vi kan påverka på många olika sätt.
Om du vill vara med och hjälpa till kan du få du stöd och hjälp av styrelsen och andra medlemmar.
Kanske har du egna idéer om hur du vill bidra?
Du är välkommen att höra av dig till oss
info@attention-nackavarmdo.se

 

Sömnkurs

Sömn är livsviktigt och allt fler har idag svårt med sömnen, speciellt anhöriga. Du som är förälder och anhörig är välkommen att delta i en sömnkurs våren 2018.

Sömnkursen är till för dig som vill lära dig mer om sömn, hur den fysiologiskt fungerar och vilka faktorer som styr sömnen.

Kursen ger dig verktyg och tips om hur du kan handskas med trötthet och sömnsvårigheter, oro och tankar som snurrar i huvudet, för att kunna förbättra din egen sömn. Kursledare är Satu Bermell, kognitiv terapeut med lång erfarenhet av att lära anhöriga att sova bättre.

Målgrupp   Föräldrar som har barn oavsett ålder med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Datum       3/4, 17/4, 15/5 och 29/5

Tid             klockan 16.30-18.30

Plats           Meddelas vid anmälan

Anmäl dig senast 20 mars till Sanna Öhman, anhörigkonsulent för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, via e-post sanna.ohman@nacka.se eller telefon 08-718 78 89. Det finns plats för 15 deltagare, så anmäl dig redan idag.