Attention Nacka Värmdö bildades den 20 maj 2003

Attention Nacka-Värmdö är en lokal förening inom Riksförbundet Attention som bildades den 20 maj 2003. Våra medlemmar är vuxna som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd, damp, Asperger syndrom Tourettes syndrom och andra närliggande funktionsnedsättningar, anhöriga till personer med dessa funktionsnedsättningar samt andra som vill stödja vårt arbete, till exempel yrkesverksamma inom området. Vårt primära syfte är att verka för bättre levnadsvillkor för våra medlemmar och det gör vi genom att sprida information, ordna medlemsaktiviteter och arbeta intressepolitiskt.