Från och med augusti finns vi i en annan lokal.

Lokalen finns i Björknäs, Paviljongvägen 14 (Herrgårns förskolas gamla lokaler)

mer info om kommande träffar kommer senare.

Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

  • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
  • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
  • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattar

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

 

På gång…

 

Attention Stockholms län i samarbete med Attention Täby och Studieförbundet vuxenskolan
vill bjuda in er till en grupp som träffas 8 ggr.

I gruppen kommer vi att diskutera hur
syskonskapet påverkat dig och er relation, vi kommer att prata om svårigheter och
glädjeämnen.
Vi kommer även att ta upp din roll som syskon, samhällets stöd och vad
funktionsnedsättningen innebär.

Vi har 12 platser i gruppen.
Gruppen startar tisdagen den 4 september på Wennerbergsgatan 1, Attention Stockholms läns
lokaler. Anmälan och information:  Inbjudan syskongrupp ht 18 (2)

 

Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen bjuder in till föräldracirkel på temat ”Egen styrka”.

Studiecirkeln syftar till att ge ett ökat behovsmedvetande hos dig som förälder, hitta nya strategier för att hantera utmanande situationer, hitta lugn och styrka samt erfarenhetsutbyte.

Fokus kommer att ligga på hur man kan ta hand om sig själv, som förälder. I en föräldraroll som vanligtvis kräver mer, behövs ibland en självscanning av vad man själv behöver och också dela sina upplevelser med andra som FAKTISKT vet vad man pratar om.

Cirkeln är 7 gånger, på torsdagkvällar med start den 13 september kl 18.00-20.30 med en fikapaus i mitten. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Vi kommer hålla till i Attentions lokaler på Wennerbergsgatan 1.

Kostnad 200 kr/pp. Anmälan och information: Föräldracirkel på temat egen styrka ht 2018


Välkommen till Byggarklubben!

För vem: Föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldern ca 9-11 år och som t.ex. har svårt att vara med på aktiviteter som föreningslivet erbjuder.

Tid: Söndagar kl.13.00-14.30.

Plats: Plats bestäms från gång till gång.

Aktivitet: Barn och föräldrar träffas tillsammans för att t.ex. bygga med olika material eller vandra i ett naturreservat med spontan lek. Aktiviteterna bestäms efter barnens intresse och ork. Målet är att få umgås socialt med andra barn och utvecklas i det. Vi har dropin och droput – barnet bestämmer själv hur länge hon vill delta i aktiviteterna. Föräldrarna är med och stöttar sitt barn och får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Kontakt: Mikael Tötterman

info@attention-nackavarmdo.se


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent: Vakant;

 

”Anhörigkonsulent för anhöriga till närstående med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och missbruk.                                                                                            Anhörigstöd för dessa personer är under utveckling.Anhörigstöd kommer att bestå av föreläsningar,seminarier,kurser,anhöriggrupper och individuell vägledning till det stöd som både inom kommunen och stöd som ges av andra aktörer. Du kan ta kontakt med mig via telefon, e-post eller boka ett besök i stadshuset. Vill du ta del av information från mig kan du anmäla din e-post till sändlista för informationsspridning. jag håller på att utveckla. Genom det missar du inget.Välkommen att ta kontakt och ta del av det som anhörigstödets verksamhet kommer att erbjuda inom denna målgrupp för mitt uppdrag.”

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Rose-Marie Johansson telefon 08 570 476 03,  e-post: rosemarie.johansson@varmdo.se

Anhörigsamordnaren erbjuder:

  • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
  • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
  • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
  • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.