Kallelse till årsmöte för Attention Nacka/Värmdö

 

Datum:                28 mars 2018
Tid:                     19.00

Plats:                   Järla Skolväg 23, 1 tr, Nacka

Då är det dags för vår årliga sammankomst. Alla våra medlemmar är betydelsefulla. Även du som bara vill komma och lyssna är hjärtligt välkommen. På årsmötet kommer en ny verksamhetsplan att presenteras. Vi kommer att berätta om vad vi gjort under det gångna verksamhetsåret. Och slutligen kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag till en ny styrelse.

Årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet via hemsidan eller kan beställas via epost:

info@attention-nackavarmdo.se

Viktigt!

Har du någon du vill nominera? Valberedningen önskar få förslag på medlemmar som är intresserade av ett eventuellt uppdrag i Attention Nacka/Värmdös styrelse.

 

Du kan skicka ditt förslag till

info@attention-nackavarmdo.se

 

Vi bjuder på fika.

Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Attention Nacka/Värmdö

Birgitta Nordfors

Ordförande

 

ANHÖRIGTRÄFFAR

8 tillfällen med start 26 februari kl 18.00 mer info Välkomna till Attention Nacka Värmdös anhörigträffar


EKONOMIKOLL

2 tillfällen med start 14 mars kl 18.00 mer info Välkomna till två tillfällen med tema Ekonomikoll



Föreläsningar

Anhörigföreläsningarna är öppna för alla, är utan kostnad och ingen föranmälan krävs!
Intresseföreningar deltar med informationsbord på föreläsningskvällarna

Barn,föräldrar och skola

DATUM: 21 mars 2018
TID: 19.00–20.30
PLATS: Nacka kyrka

Skolgång med en annorlunda hjärna

DATUM: 24 april 2018
TID: 18.00–19.30
PLATS: Nackasalen Nacka stadshus, Granitvägen 15

Mer info

2018 anhörigföreläsningar vt tryck