Kallelse till årsmöte för Attention Nacka/Värmdö

 

Datum: 11 april 2017

Tid: 19.00

Plats: Järla Östra Skolväg 23, 1 tr, Nacka

 

Då är det dags för vår årliga sammankomst. Alla våra medlemmar är betydelsefulla. Även du som bara vill komma och lyssna är hjärtligt välkommen. På årsmötet kommer en ny verksamhetsplan att presenteras. Vi kommer att berätta om vad vi gjort under det gångna verksamhetsåret. Och slutligen kommer valberedningen att lägga fram sitt förslag till en ny styrelse.

Årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet via hemsidan eller kan beställas via epost:

info@attention-nackavarmdo.se

Vi bjuder på fika.

Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Attention Nacka/Värmdö

 

Viktigt!

Har du någon du vill nominera? Valberedningen önskar få förslag på medlemmar som är intresserade av ett eventuellt uppdrag i Attention Nacka/Värmdös styrelse.

 

Du kan skicka ditt förslag till

valberedningen@attention-nackavarmdo.se