Ordförande: Birgitta Nordfors Johansson          ordforande@attention-nackavarmdo.se

 

Övriga ordinarie Ledamöter:

Lena Henrikson

Ann-Louise Brage

Mimmi Forslund

Sofia Myhrman

 

Suppleanter:                               

Pia Eliasson

Per Larsson

Ejvor Ullberg

Noeleen Larsson

Styrelsen för Attention Nacka-Värmdö kontaktar du enklast via epost:

styrelsen@attention-nackavarmdo.se

 

Valberedning:    

Berndt Almér

Monika König

 

Kontaktperson:  Ann Louise Brage   kontaktperson@attention-nackavarmdo.se

 

 

VI BEHÖVER OCKSÅ DIG SOM VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD MEN INTE VILL SITTA I STYRELSEN!

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.
  • Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:
  • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
  • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
  • Du kan arbete intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare.
Det finns ett stort intresse för Attentions verksamhet och Attention Nacka-Värmdö har idag ca 368 medlemmar. Föreningen blir ofta inbjuden till olika samverkansmöten, där vi kan påverka på många olika sätt.
Om du vill vara med och hjälpa till kan du få du stöd och hjälp av styrelsen och andra medlemmar.
Kanske har du egna idéer om hur du vill bidra?
Du är välkommen att höra av dig till oss
info@attention-nackavarmdo.se