Ordförande: Birgitta Nordfors Johansson          ordforande@attention-nackavarmdo.se

 

Övriga ordinarie Ledamöter:

Ejvor Ullberg

Lena Henrikson

Ann-Louise Brage

Veronica Matsson

 

Suppleanter:                               

Pia Eliasson

Per Larsson

 

Styrelsen för Attention Nacka-Värmdö kontaktar du enklast via epost:

styrelsen@attention-nackavarmdo.se

 

Valberedning:    

Berndt Almér         valberedningen@attention-nackavarmdo.se

Monika König        valberedningen@attention-nackavarmdo.se

 

Kontaktperson:  Ann Louise Brage   kontaktperson@attention-nackavarmdo.se