Ordförande: Birgitta Nordfors Johansson          ordforande@attention-nackavarmdo.se

 

Övriga ordinarie Ledamöter:

Ejvor Ullberg

Lena Henrikson

Ann-Louise Brage

Veronica Matsson

 

Suppleanter:                               

Pia Eliasson

Per Larsson

 

Styrelsen för Attention Nacka-Värmdö kontaktar du enklast via epost:

styrelsen@attention-nackavarmdo.se

 

Valberedning:    

Berndt Almér         valberedningen@attention-nackavarmdo.se

Monika König        valberedningen@attention-nackavarmdo.se

 

Kontaktperson:  Ann Louise Brage   kontaktperson@attention-nackavarmdo.se

 

NOMINERING TILL STYRELSEN

Nu är det dags att nominera till nästa års styrelse.
Styrelsen behöver  både personer med egna diagnoser så väl som anhöriga eller andra intresserade. Vänligen sprid informationen till alla som kan tänkas vara berörda!
Attention har under åren byggt upp ett gott rykte och vi blir ofta inbjudna till olika samverkansmöten där vi kan påverka på många olika sätt. Vi behövs också som ett stöd för våra medlemmar.
Genom att vara aktiv i en Attention förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här har vi inom Attention en unik kunskap. Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Exempel på uppgifter är att organisera medlemsträffar, aktiviteter, föreläsningar, möten eller andra aktiviteter till att finnas med i intressepolitiska uppdrag.
Om du själv vill medverka eller känner Attentions medlemmar som du tror är intresserade av att sitta i vår styrelse i  Attention Nacka Värmdö så är de varmt välkomna att höra av sig till info@attention-nackavarmdo.se så kontaktar valberedningen er!

 

VI BEHÖVER OCKSÅ DIG SOM VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD MEN INTE VILL SITTA I STYRELSEN!

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.
  • Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:
  • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
  • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
  • Du kan arbete intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare.
Det finns ett stort intresse för Attentions verksamhet och Attention Nacka-Värmdö har idag ca 368 medlemmar. Föreningen blir ofta inbjuden till olika samverkansmöten, där vi kan påverka på många olika sätt.
Om du vill vara med och hjälpa till kan du få du stöd och hjälp av styrelsen och andra medlemmar.
Kanske har du egna idéer om hur du vill bidra?
Du är välkommen att höra av dig till oss
info@attention-nackavarmdo.se