Förenings/Medlemstelefon, 0702816240

Datum:   7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6 (varannan tisdag)

Lämna meddelande på telefonsvararen, eller sms:a oss ditt  ärende/fråga samt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig. Ni kan också maila oss på info@attention.nackavarmdo.se


Välkommen till vårt Drop in. Vi kommer att vara både i lokalen samt digitalt.

När?             Första måndagen i månaden 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6
Tid?              Kl 18.00-20.00
Där har du möjlighet att ställa frågor, hämta infoblad, låna litteratur, fika och prata en stund..
Det finns också möjlighet att spela brädspel och andra spel eller måla/rita, pyssla.

Vi kommer att vara uppkopplad kl 18.00-20.00 via Zoom.
Vill du vara med och samtala, ställa frågor, få info är du välkommen att anmäla dig till info@attention-nackavarmdo.se där du lämnar ditt namn och epostadress så att vi kan bjuda in dig till vår digitala drop in kväll.
Ladda ner Zoom på din dator eller app i telefonen. Vi skickar en länk som du klickar på.

Hoppas vi ses den 1/6 kl 18,00-20,00

Välkomna!

Vägbeskrivning:Vägbeskrivning till Attention Nacka – Värmdö


Välkommen till Drop in/Caféträff.

Vi är en lokalförening som arbetar för att alla med NPF i Nacka och Värmdö ska få det stöd som de behöver. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället.

Vårt primära syfte är att verka för bättre levnadsvillkor för våra medlemmar och det gör vi genom att sprida information, ordna medlemsaktiviteter och arbeta intressepolitiskt.

Attention Nacka Värmdö kommer under vårterminen att starta upp träffar i Gustavsbergs Centrum.

Plats: Vi finns i Nattvandrarnas lokal Gustavsbergs centrum, (snett mittemot apoteket) 

Dit kan du komma för att ta en fika och prata en stund med oss, Ställa frågor, hämta info om föreningen Attention Nacka Värmdö.

Inbjudan till Drop in Gustavsberg

Vi ses  15 juni (Obs måndag)

Vi kommer att vara uppkopplad kl 18.00-20.00 via Zoom.
Vill du vara med och samtala, ställa frågor, få info är du välkommen att anmäla dig till info@attention-nackavarmdo.se där du lämnar ditt namn och epostadress så att vi kan bjuda in dig till vår digitala drop in kväll.
Ladda ner Zoom på din dator eller app i telefonen. Vi skickar en länk som du klickar på.

Vill du veta mera. Kontakta oss på info@attention-nackavarmdo.se

Hoppas vi ses!

Välkomna!

INSTÄLLT!   Återkommer med nytt datum.

Temakväll ”Familjen”

Elisabeth Gunnars och Klara Cederqvist på Attention riks kommer och berättar om sina två utvecklingsprojekt som vänder sig till familjer.

Familjelyftet som leds av Elisabeth är ett förbättringsprojekt för föräldrar med egen diagnos som har varit i kontakt med Socialtjänsten. Där ett av målen är att stärka föräldrar i mötet med dem.

Trots allt! som leds av Klara är ett familjestyrkeprojekt för familjer som har barn med trotsproblematik/trotssyndrom i kombination med ADHD/NPF i ålder 4-12 år. Ett av målen är att skapa mötesplatser och föräldrastödsgrupper där man får möjlighet att träffa andra i liknande situation och få stöd genom det. Efter presentationerna kommer det finnas tid för reflektioner och frågor utifrån de två projekten.

Datum: 19 mars

Plats: Paviljongvägen 14 Saltsjö- Boo

 Tid: Kl 18.00-20.00

 Hoppas vi ses!                      Vi bjuder på fika.

VÄLKOMNA!

Vägbeskrivning: Vägbeskrivning till Attention Nacka – Värmdö

I samarbete med 

Inbjudan: Välkomna till TEMAKVÄLL


Samtalscirkel med fokus på närstående

till vuxna med npf-diagnos.

Den 28/1  inleder vi en anhörigcirkel för utbyte av erfarenheter och kunskap om hur vi kan ta hand om oss själva, hämta kraft och vila.              Vi samtalar, delar erfarenheter och lyssnar på varandra.

Vi träffas 6 gånger.

28/1 25/2  31/3  28/4  26/5  16/6

Tid: Kl 18:00-20:00

Plats: Paviljongvägen 14, Saltsjö-Boo

Välkommen att anmäla dig till info@attention-nackavarmdo.se     

Ämne: Samtalscirkel

Skriv ditt namn och kontaktuppgifter. Skriv också om du är allergisk mot något så vi vet när vi ska fixa fika. Vi kommer att bjuda på fika

Vi kommer att vara uppkopplad kl 18.00-20.00 via Zoom.
Vill du vara med och samtala, ställa frågor, få info är du välkommen att anmäla dig till info@attention-nackavarmdo.se där du lämnar ditt namn och epostadress så att vi kan bjuda in dig till vår digitala drop in kväll.
Ladda ner Zoom på din dator eller app i telefonen. Vi skickar en länk som du klickar på.

Samarbete med

Vägbeskrivning:Vägbeskrivning till Attention Nacka – Värmdö


Hej alla unga vuxna 17-30 år med NPF.

Vi har åter fått önskemål om att fixa träff för er unga som vill spela avancerade brädspel tillsammans. Återkom med intresseanmälan och önskemål om dag/kväll som passar dig. Vi kickar igång gruppen när vi har minst 4 intresserade och hittat en dag/kväll som funkar för alla.

Ni föräldrar som är medlemmar, fråga era ungdomar om de är intresserade. Det är ett jättebra sätt att träffa nya vänner på ett odramatiskt sätt. Alla är välkomna. Även föräldrar/ledsagare där det behövs. Vi fikar i ett annat rum och finns till hands om det skulle behövas.

Vi har två spel i föreningen. Det är tillåtet att ta med egna spel om man har. När gruppen kommer igång kan vi bestämma vilka spel vi spelar under kommande termin så får alla spela/ta med sitt favoritspel.

Vi kommer att ses i Björknäs i vår lokal.
Paviljongvägen 14, Saltsjö-Boo
Anmäl ditt intresse info@attention-nackavarmdo.se


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent:

Kerstin Benckert   telefon 08 718 78 89 eller 070 431 76 89   epost: kerstin.benckert@nacka.se

  • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
  • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
  • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
  • Anhörigträffar och studiecirklar
  • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Till anhöringsamordnaren kan du vända dig om du är anhörig och är mellan 20-65 år. Stöd som kan ges är information, vägledning och enskilda samtal. Vi anordnar även anhöriggrupper om du har någon i din närhet som har problem med missbruk.

Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka anhörigsamordnaren via kommunens växel: telefon 08-570 470 00.

Anhörigsamordnaren erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
 • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
 • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
 • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
 • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

Grupp för Attention Nacka Värmdös medlemmar på Facebook

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook.

Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på ”medlemmar Attention Nacka Värmdö” och gå med i gruppen.