Hej!

Nacka kommuns anhörigstöd vill be anhöriga till personer med ADHD, som inte har någon insats enligt LSS, att fylla i en kort enkät om kommunens anhörigstöd.

Enkäten tar bara någon minut att fylla i och finns på https://nacka.proofx.se/a7fhouhLaVkssjZdFhbyPG/

Eftersom personer med ADHD ofta står utan insatser är det extra viktigt för oss att anhörigstödets utbud passar de anhöriga.

Stort tack för din medverkan!

Med vänliga hälsningar

Kerstin Benckert och Catarina Wahlberg

Anhörigkonsulenter

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice Anhörigstöd

___________________________________________

 

NYTT! 

FÖRENINGSTELEFON

Attention Nacka-Värmdö har nu en föreningstelefon.

Om vi inte svarar så lämna ett meddelande eller skicka ett sms så ringer vi upp.

Föreningstelefon:  070 2578419

Attention Nacka-Värmdös Månadsbrev

Månadsbrev oktober

Månadsbrev november

På gång…

 

Välkomna till ett öppet möte för oss HBTQ-personer, från 16 år och upp, med NPF

Första träffen är för att se vad ni har för önskemål om inriktning i gruppen och vad ni behöver.

Vill ni ha en sluten samtalsgrupp eller en öppen kväll där alla med NPF som identifierar sig inom HBTQ + är välkomna även mitt i terminen?

Vill ni ha speciella teman på kvällarna?

Vill ni bara fika och prata? Föreläsningar?

Kom och berätta vad just du behöver och vill ha!

Datum: 7 november

Tid: 18.00-20.00

Lokal: Attention Nacka Värmdö, Paviljongvägen 14, Saltsjö-Boo

Läs mera under fliken ”Verksamhet”    Välkommen till ett öppet möte för oss HBTQ

 

Unga Vuxna

Hjärnkoll Stockholm Unga

Vi bjuder in dig till en föreläsning av Hjärnkoll Stockholm Unga där de kommer att prata om sitt arbete kring att bryta stigmat om psykisk ohälsa och det ”perfekta livet” på sociala medier.

 

De kommer även att prata om sitt ambassadörskap som arbetsmöjlighet.

Föreläsningen kommer att hållas på

Café Lyktan,

Paviljongsvägen 5, Saltsjö-Boo

Torsdag 15 november kl.15.30-17.30.

 

Anmäl dig senast torsdag 8 november till,
Laura Youssefi 0704318354

Attention Nacka Värmdö kommer att finnas på plats med info bord

 

Välkommen!

Inbjudan Hjärnkoll


Föreläsningar

Nacka kommuns anhörigstöd anordnar ett flertal föreläsningar under hösten.

Attention Nacka Värmdö kommer att finnas på plats.

VÄLKOMNA!

Datum: 27 november 2018

Tid: 19.00-21.00

Plats: Nackasalen, Nacka stadshus

Förälder och krigare – Cecilia Öhrn

Cecilia Öhrn är journalist och förälder till ett barn med autism. Hon berättar om sina erfarenheter och de utmaningar som man som anhörig kan ställas inför. Hon efterlyser en bättre helhetssyn och en större förståelse hos dem som möter familjer till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Fler föreläsningar och info: Program Anhörigstöd hösten 2018

 

Välkommen till Byggarklubben!

För vem: Föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldern ca 9-11 år och som t.ex. har svårt att vara med på aktiviteter som föreningslivet erbjuder.

Tid: Söndagar kl.13.00-14.30.

Plats: Plats bestäms från gång till gång.

Aktivitet: Barn och föräldrar träffas tillsammans för att t.ex. bygga med olika material eller vandra i ett naturreservat med spontan lek. Aktiviteterna bestäms efter barnens intresse och ork. Målet är att få umgås socialt med andra barn och utvecklas i det. Vi har dropin och droput – barnet bestämmer själv hur länge hon vill delta i aktiviteterna. Föräldrarna är med och stöttar sitt barn och får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Kontakt: Mikael Tötterman

info@attention-nackavarmdo.se


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent:

Kerstin Benckert   telefon 08 718 78 89 eller 070 431 76 89   epost: kerstin.benckert@nacka.se

 • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
 • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
 • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
 • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
 • Anhörigträffar och studiecirklar
 • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

 

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Rose-Marie Johansson telefon 08 570 476 03,  e-post: rosemarie.johansson@varmdo.se

Anhörigsamordnaren erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
 • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
 • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

 

Ny lokal

Lokalen finns i Björknäs, Paviljongvägen 14 (Herrgårns förskolas gamla lokaler)

mer info om kommande träffar kommer senare.

Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
 • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
 • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattar

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook. Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på Medlemmar Attention Nacka Värmdö

Ny Grupp på Facebook

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook.

Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på ”medlemmar Attention Nacka Värmdö” och gå med i gruppen.