Förenings/Medlemstelefon

Telefonnummer: 070 2816240

Lämna meddelande på telefonsvararen, eller sms:a oss ditt  ärende/fråga samt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig. Ni kan också maila oss på info@attention.nackavarmdo.se


Kalendarium för digitala träffar

Även denna termin kommer vi tillsvidare att hålla våra träffar och möten  via Zoom.

Om Folkhälsomyndigheterna kommer att ändra restriktionerna  gällande covid-19 kommer vi att starta upp våra träffar i Björknäs, Paviljongvägen 14 samt i Gustavsbergs centrum. Möjlighet att kunna delta via zoom kommer att kvarstå även om träffarna kommer att vara i våra lokaler.


Stöd och hjälp till unga vuxna

Har du en besvärlig livssituation? Är det svårt att veta vilken hjälp man kan söka och krångligt att samordna olika insatser? Är du anhörig till en ung vuxen som kan behöva hjälp och stöd. För unga vuxna i Nacka kommun finns det nu snabb service att få!

Case Manager som servicefunktion för unga vuxna erbjuds dig som är 18-30 år och behöver hjälp med information, råd eller vård- och stödsamordning. Med hjälp av en Case Manager kan du få information och råd vid enklare frågor och problem och guidas till det stöd du behöver. Vid behov kan du få hjälp att samordna flera insatser.

Stödet riktar sig främst till dig med:
• psykisk ohälsa
• beroendeproblematik
• neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• samsjuklighet (två eller fler sjukdomstillstånd samtidigt)
• behov av hjälp med samordning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter

Du behöver inte ha en utredd diagnos eller kontakt med psykiatrin för att höra av dig. Vi guidar dig vidare för det stöd du behöver eller hjälper till att samordna flera insatser. Du kan också vara anhörig till någon som har behov av hjälp.

Case Manager
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla

Case Manager Unga vuxna: Pernilla Boman Larsson   

Epost: pernilla.bomanlarsson@nacka.se
Telefon: 08-718 99 39, 070-431 99 39

https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/stod-och-behandling/case-manager/case-manager-unga-vuxna/


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent:

Kerstin Benckert   telefon 08 718 78 89 eller 070 431 76 89   epost: kerstin.benckert@nacka.se

  • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
  • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
  • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
  • Anhörigträffar och studiecirklar
  • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

https://www.nacka.se/omsorg-stod/senior/anhorig-och-narstaende/anhorigcenter/

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Till anhörigstödjaren kan du vända dig om du är anhörig till någon som har en psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik och är över 18 år. Stöd som kan ges är information, vägledning och enskilda samtal. Vi anordnar även anhöriggrupper mot olika målgrupper. Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka anhörigstödjaren.

Helena Ternström
Telefon: 08-570 470 23
Helena.ternstrom@varmdo.se

Anhörigsamordnaren erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
 • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
 • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

https://www.varmdo.se/omsorgochstod/barnungdomvuxenochfamilj/stodtillanhoriga.4.18c983316e0536cb1895a95.html


Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
 • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
 • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

Grupp för Attention Nacka Värmdös medlemmar på Facebook

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook.

Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på ”medlemmar Attention Nacka Värmdö” och gå med i gruppen.