På gång…

 

 

Välkomna till ett öppet möte för oss HBTQ-personer, från 16 år och upp, med NPF

Första träffen är för att se vad ni har för önskemål om inriktning i gruppen och vad ni behöver.

Vill ni ha en sluten samtalsgrupp eller en öppen kväll där alla med NPF som identifierar sig inom HBTQ + är välkomna även mitt i terminen?

Vill ni ha speciella teman på kvällarna?

Vill ni bara fika och prata? Föreläsningar?

Kom och berätta vad just du behöver och vill ha!

Datum: 7 november

Tid: 18.00-20.00

Lokal: Attention Nacka Värmdö, Paviljongvägen 14, Saltsjö-Boo

Läs mera under fliken ”Verksamhet”    Välkommen till ett öppet möte för oss HBTQ


Samtalsgrupper

Riksförbundet Attentions anhörigarbete 2018 sker med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen.

Samtalsgruppen anordnas av Riksförbundet Attention tillsammans med Attention Stockholms län och Attention Globen i samverkan med anhörigkonsulenter i Stockholms stad och län.

Inbjudan till samtalsgrupp för Dig som är pappa till barn med NPF

Välkommen att delta i vår samtalsgrupp med fokus på pappor. Du får möjlighet att träffa andra i en liknande situation, dela erfarenheter och ta del av kunskap, verktyg och tips som kan underlätta i vardagen och föräldraskapet. Samtalsledare är Abdinassir Osman, som bland annat arbetar som föreläsare, Hjärnkollambassadör och är grundare av Gemenskap Forum. Han har egna erfarenheter som pappa till ett barn med NPF och ger konkreta tips och verktyg, bland annat med fokus på olika förhållningsätt och strategier i kommunikationen i familjen och i möten med professionen.

Datum: Tisdagen den 6 november, 13 november och 20 november Tid: 18.00 -19.30
Plats: Riksförbundet Attentions kansli, Tjurhornsgränd 6, 5 tr i Johanneshov
Hitta hit: https://attention.se/kontakt/
Bra att veta: Samtalsgruppen är kostnadsfri och vi bjuder på kaffe/te och smörgås
Sista anmälningsdag: 22 oktober 2018
Anmälan och information: Anmäl dig till Anna Cedervall, projektledare för Attentions anhörigsatsning,
anna.cedervall@attention.se

A4_inbjudan_anhörigsatsning_fokus_pappor

 

Mor- och farföräldrar i blickfånget!
Samtalsgrupp för mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Varmt välkommen att delta i en samtalsgrupp för dig som är mor- och eller farförälder till
barnbarn med NPF (oavsett ålder). Du får möjlighet att träffa andra i en liknande situation,
dela kunskap och ventilera tankar känslor och erfarenheter. Att känna att man inte är ensam
är en trygghet och stöd i sig.

Tove Lundin är gruppens samtalsledare. Hon är utbildad journalist, Hjärnkollambassadör
och föreläser om psykisk ohälsa och NPF, samt arbetar med patientinflytande inom psykiatrin
vid S:t Görans sjukhus. Hon delar med sig av sina upplevelser som egenerfaren med
ADHD-diagnos och psykisk ohälsa.

Datum: Måndagen den 12, 19 och 26 november
Tid: klockan 18.00-19.30
Plats: Riksförbundet Attention, Tjurhornsgränd 6, 5 tr i Johanneshov
Hitta hit: https://attention.se/kontakt/
Sista anmälningsdag: 22 oktober 2018
Anmälan och information: Anna Cedervall, anna.cedervall@attention.se
Bra att veta: Träffarna är gratis och det finns kaffe/te och smörgås

A4_inbjudan_anhörigsatsning_morföräldrar

 

 

Föreläsningar

Nacka kommuns anhörigstöd anordnar ett flertal föreläsningar under hösten.

Attention Nacka Värmdö kommer att finnas på plats.

VÄLKOMNA!

 

Datum: 25 oktober 2018

Kl 19.00-21.00

Opinionsbildande socialentrepenör- Johan Wendt

Johan Wendt är civilingenjör men övergav ingenjörskarriären för att bygga upp idéella verksamheter för barn. Han berättar om hur han skapade Mattecentrum och Kodcentrum, som lär ut matematik och programmering gratis till barn, och Ung Autism som har inriktning på gratis kommunikations- och samspelsträning.

Han berättar också om hur han arrangerade ett kalas för 200 barn med NPF-diagnos på Kungliga Operan – bara för att barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer så ofta exkluderas från vanliga kalas.


 

Datum: 6 november 2018

Tid: 18.30-20.30

Självskadande beteenden –  Pia Ejeklint      

SHEDO är en intresseförening för drabbade, anhöriga och yrkesverksamma. De verkar för att ge stöd åt anhöriga och för att sprida kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar. Pia Ejeklint från SHEDO berättar om sin historia med självskadebeteende och om hur anhöriga bäst kan stötta när en närstående drabbas.


Datum: 27 november 2018

Tid: 19.00-21.00

Förälder och krigare – Cecilia Öhrn

Cecilia Öhrn är journalist och förälder till ett barn med autism. Hon berättar om sina erfarenheter och de utmaningar som man som anhörig kan ställas inför. Hon efterlyser en bättre helhetssyn och en större förståelse hos dem som möter familjer till barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Fler föreläsningar och info: Program Anhörigstöd hösten 2018

 

Välkommen till Byggarklubben!

För vem: Föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldern ca 9-11 år och som t.ex. har svårt att vara med på aktiviteter som föreningslivet erbjuder.

Tid: Söndagar kl.13.00-14.30.

Plats: Plats bestäms från gång till gång.

Aktivitet: Barn och föräldrar träffas tillsammans för att t.ex. bygga med olika material eller vandra i ett naturreservat med spontan lek. Aktiviteterna bestäms efter barnens intresse och ork. Målet är att få umgås socialt med andra barn och utvecklas i det. Vi har dropin och droput – barnet bestämmer själv hur länge hon vill delta i aktiviteterna. Föräldrarna är med och stöttar sitt barn och får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Kontakt: Mikael Tötterman

info@attention-nackavarmdo.se


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent:

Kerstin Benckert   telefon 08 718 78 89 eller 070 431 76 89   epost: kerstin.benckert@nacka.se

 • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
 • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
 • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
 • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
 • Anhörigträffar och studiecirklar
 • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

 

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Rose-Marie Johansson telefon 08 570 476 03,  e-post: rosemarie.johansson@varmdo.se

Anhörigsamordnaren erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
 • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
 • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

 

Ny lokal

Lokalen finns i Björknäs, Paviljongvägen 14 (Herrgårns förskolas gamla lokaler)

mer info om kommande träffar kommer senare.

Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
 • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
 • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattar

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook. Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på Medlemmar Attention Nacka Värmdö

Ny Grupp på Facebook

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook.

Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på ”medlemmar Attention Nacka Värmdö” och gå med i gruppen.