Förenings/Medlemstelefon

Telefonnummer: 070 2816240

Lämna meddelande på telefonsvararen, eller sms:a oss ditt  ärende/fråga samt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig. Ni kan också maila oss på info@attention.nackavarmdo.se


INFORMATION

Vi har under hösten haft olika slags medlemsträffar där vi har erbjudit både fysiska träffar i våra lokaler samt träffar via zoom.

Folkhälsomyndigheterna har nu skärpt rekommendationerna gällande covid-19 och Attention Nacka Värmdös styrelse har nu bestämt att ställa in alla träffar i våra lokaler under november och december. Efter nyåret får vi ta nya beslut utifrån situation och rekommendationer.

Vi kommer däremot att fortsätta att ha våra träffar digitalt vi zoom.

Vi kommer att ha Digitala cafeträffar 2 november och 2 december kl 18-19
Länk:: Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94899340481?pwd=ZEl1K0IrQkMra0V2bEVBSVJxT1UvUT09

Anmälan info@attention-nackavarmdo.se   Skriv i ämnesraden Cafeträff

Föräldraträffar med fokus skola  19 november och 17 december  kl 18-19,30
Länk:Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92910813077?pwd=b0ZidjBKVFpjdzBYRzc0cGhPckNHZz09

Anmälan info@attention-nackavarmdo.se   Skriv i ämnesraden Föräldraräff

Anhörigträffar 30 november och 14 december  kl 18-19,30
Länk:Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91903158354?pwd=M01xK3RVRmpOS0M3a0hBYzFuRUZQQT09  

Anmälan info@attention-nackavarmdo.se   Skriv i ämnesraden Anhörigträff

Julfika med pyssel samt Tacokvällen blir helt inställda

Vi ses via zoom!

Ta hand om er och håll avstånd!

Hälsningar
Attention Nacka Värmdös styrelse
0702 81 62 40


Hej alla unga vuxna 17-30 år med NPF.

Vi har åter fått önskemål om att fixa träff för er unga som vill spela avancerade brädspel tillsammans. Återkom med intresseanmälan och önskemål om dag/kväll som passar dig. Vi kickar igång gruppen när vi har minst 4 intresserade och hittat en dag/kväll som funkar för alla.

Ni föräldrar som är medlemmar, fråga era ungdomar om de är intresserade. Det är ett jättebra sätt att träffa nya vänner på ett odramatiskt sätt. Alla är välkomna. Även föräldrar/ledsagare där det behövs. Vi fikar i ett annat rum och finns till hands om det skulle behövas.

Vi har två spel i föreningen. Det är tillåtet att ta med egna spel om man har. När gruppen kommer igång kan vi bestämma vilka spel vi spelar under kommande termin så får alla spela/ta med sitt favoritspel.

Vi kommer att ses i Björknäs i vår lokal.
Paviljongvägen 14, Saltsjö-Boo
Anmäl ditt intresse info@attention-nackavarmdo.se


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent:

Kerstin Benckert   telefon 08 718 78 89 eller 070 431 76 89   epost: kerstin.benckert@nacka.se

  • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
  • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
  • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
  • Anhörigträffar och studiecirklar
  • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Till anhöringsamordnaren kan du vända dig om du är anhörig och är mellan 20-65 år. Stöd som kan ges är information, vägledning och enskilda samtal. Vi anordnar även anhöriggrupper om du har någon i din närhet som har problem med missbruk.

Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka anhörigsamordnaren via kommunens växel: telefon 08-570 470 00.

Anhörigsamordnaren erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
 • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
 • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
 • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
 • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

Grupp för Attention Nacka Värmdös medlemmar på Facebook

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook.

Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på ”medlemmar Attention Nacka Värmdö” och gå med i gruppen.