NYTT! 

FÖRENINGSTELEFON

Attention Nacka-Värmdö har nu en föreningstelefon.

Om vi inte svarar så lämna ett meddelande eller skicka ett sms så ringer vi upp.

Föreningstelefon:  070 2578419


Hej Alla Attention Nacka/Värmdös medlemmar!

Attention Nacka Värmdö inbjuder till medlemsaktivitet (endast medlemmar i Attention Nacka Värmdö) på TomTits i Södertälje.

Vi står för inträdeskostnad för 10 barn och 10 vuxna, först till kvarn…

Plats: TomTits i Södertälje
Dag: Lördag 15 juni kl.11.00 vid entrén
Medtag: Egen matsäck

Vi behöver din anmälan senast 6/6 till info@attention-nackavarmdo.se
(Vi förbehåller oss rätten att ställa in aktiviteten om intresset skulle vara alltför lågt).
Hälsar Styrelsen Attention Nacka Värmdö


Hej alla unga vuxna 17-30 år med NPF.

Vi har åter fått önskemål om att fixa träff för er unga som vill spela avancerade brädspel tillsammans. Återkom med intresseanmälan och önskemål om dag/kväll som passar dig. Vi kickar igång gruppen när vi har minst 4 intresserade och hittat en dag/kväll som funkar för alla.

Ni föräldrar som är medlemmar, fråga era ungdomar om de är intresserade. Det är ett jättebra sätt att träffa nya vänner på ett odramatiskt sätt. Alla är välkomna. Även föräldrar/ledsagare där det behövs. Vi fikar i ett annat rum och finns till hands om det skulle behövas.

Vi har två spel i föreningen. Det är tillåtet att ta med egna spel om man har. När gruppen kommer igång kan vi bestämma vilka spel vi spelar under kommande termin så får alla spela/ta med sitt favoritspel.

Vi kommer att ses i Björknäs i vår lokal.
Paviljongvägen 14, Saltsjö-Boo
Anmäl ditt intresse info@attention-nackavarmdo.se


Välkommen till Byggarklubben!

För vem: Föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldern ca 9-11 år och som t.ex. har svårt att vara med på aktiviteter som föreningslivet erbjuder.

Tid: Söndagar kl.13.00-14.30.

Plats: Plats bestäms från gång till gång.

Aktivitet: Barn och föräldrar träffas tillsammans för att t.ex. bygga med olika material eller vandra i ett naturreservat med spontan lek. Aktiviteterna bestäms efter barnens intresse och ork. Målet är att få umgås socialt med andra barn och utvecklas i det. Vi har dropin och droput – barnet bestämmer själv hur länge hon vill delta i aktiviteterna. Föräldrarna är med och stöttar sitt barn och får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Kontakt: Mikael Tötterman

info@attention-nackavarmdo.se

I samarbete med 


Anhörigstöd

Nacka Kommuns anhörigkonsulent:

Kerstin Benckert   telefon 08 718 78 89 eller 070 431 76 89   epost: kerstin.benckert@nacka.se

  • Råd och stöd för anhöriga till personer under 65 år
  • Enskilda stödsamtal, även med mindre grupper och familjer. Samtalen kan ske i stadshuset, vid hembesök eller per telefon. Jag för inte journal och har tystnadsplikt
  • Råd och vägledning i kontakter med kommun, landsting och andra myndigheter
  • Information om anhörigföreningar och intresseorganisationer
  • Anhörigträffar och studiecirklar
  • Öppna temaföreläsningar
 • Informationsinsatser om anhörigperspektiv i olika verksamheter

Värmdö Kommuns anhörigsamordnare:

Rose-Marie Johansson telefon 08 570 476 03,  e-post: rosemarie.johansson@varmdo.se

Anhörigsamordnaren erbjuder:

 • Enskilt råd och stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. Du får dels stöd i din situation som anhörig och även råd vart du kan vända dig med dina frågor som rör kring din närstående.
 • Att ha en förälder eller annan närstående som till exempel har problem med missbruk kan vara väldigt slitsamt. Som anhörig kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenheter.
 • När en närstående har problem med missbruk drabbas också du som är anhörig, och även du kan vara i behov av stöd i olika former.
 • Genom att delta i grupp kan möjlighet till förändring öppnas för anhöriga. Det är läkande att träffa andra med liknande erfarenheter och även genom föreläsningar få ökad kunskap om sin situation.

Ny lokal

Lokalen finns i Björknäs, Paviljongvägen 14 (Herrgårns förskolas gamla lokaler)

mer info om kommande träffar kommer senare.

Vill du vara med och påverka eller bidra på något sätt ?

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
 • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
 • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattar

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook. Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på Medlemmar Attention Nacka Värmdö

Ny Grupp på Facebook

Om du är medlem i Attention Nacka Värmdö är du välkommen att ingå i vår slutna grupp på Facebook.

Syftet är att vi enklare ska kunna kommunicera direkt med varandra.

Sök på ”medlemmar Attention Nacka Värmdö” och gå med i gruppen.