Genom att bli medlem stödjer du Attention Nacka -Värmdö arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är alltså dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja lokalförening.

Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Nacka-Värmdö oavsett om du har tid/vill arbeta ideellt eller inte.

Vi behöver fler som kan arbeta aktivt! Ju fler vi blir desto mer kan vi åstadkomma tillsammans!

Enskilda som kan bli medlemmar är:

–   Vuxna med egna funktionsnedsättning (DAMP, ADHD, dyslexi, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och närliggande funktionshinder).

Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (DAMP, ADHD, dyslexi, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och närliggande funktionshinder).

–  Närstående till de med funktionsnedsättning.

–  Yrkesverksamma inom området.

–  Personer som är intresserade av, och har empati för, våra frågor.

Varför ska jag bli stödmedlem i Attention Nacka-Värmdö?

Det finns ett stort behov av att vi tillsammans arbetar för att kunna skapa livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre med NPF. Genom att bli stödmedlem medverkar du till en öppenhet för samarbete. Ett gott bemötande och respekt för individen betyder oerhört mycket oavsett ålder!

Stödmedlem erhåller:

Attention som samarbetspartner där vi tillhandahåller en  samlad kompetens inom området NPF. Ofta har t.ex. skola och föräldrar olika syn på hur det är eller vad som behövs.

Kontinuerlig information 5 gånger per år via Riksförbundet Attentions medlemstidning.

Du stödmedlem behövs! Tack på förhand för ditt stöd!

Med större kunskap kommer du att kunna utveckla din verksamhet till fördel för alla.

Kunskap gör skillnad!

Medlemsavgiften är 240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor per familjemedlem. Stödmedlemmar betalar 400 kronor.
Tänk på att ange alla familjemedlemmar, förbundet får statsbidrag utifrån detta!

Bli medlem