Välkommen till Attention Nacka-Värmdö

Attention Nacka Värmdö bildades den 20 maj 2003

Attention Nacka-Värmdö är en lokal förening inom Riksförbundet Attention. Våra medlemmar är vuxna som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd, damp, Asperger syndrom Tourettes syndrom och andra närliggande funktionsnedsättningar, anhöriga till personer med dessa funktionsnedsättningar samt andra som vill stödja vårt arbete, till exempel yrkesverksamma inom området. Vårt primära syfte är att verka för bättre levnadsvillkor för våra medlemmar och det gör vi genom att sprida information, ordna medlemsaktiviteter och arbeta intressepolitiskt.

Vi är en lokalförening som arbetar för att alla med NPF i Nacka och Värmdö ska få det stöd som de behöver. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället.

Föreningen öppnar upp till dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten.

Vi har mycket att lära av varandra. Vi kan stötta varandra i svåra situationer. Du är inte ensam!

Attention – för bättre villkor

Vi representerar föreningen i olika intressepolitiska sammanhang som i råden för funktionsnedsättningsfrågor i Nacka och Värmdö, förtroenderåd, brukarråd och samrådsgrupper i dessa kommuner. Vi är också representerade i ledningsgruppen för Personliga ombud.

Vi anordnar träffar och föreläsningar för våra medlemmar och andra intresserade.

Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Vi behöver dig som vill vara med och göra skillnad.

Genom att vara aktiv inom vår förening kan du hjälpa till att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du får därigenom gemenskap med andra medlemmar, som har barn med NPF och med ungdomar och vuxna med egen funktionsnedsättning.

Du kan bidra till vårt arbete på många olika sätt. Här är några exempel på vad du kan göra:

  • Du kan fixa möteslokalen och fika före möten eller leda en studiecirkel.
  • Du kan ansvara för till exempel en tjejgrupp, mammagrupp, pappagrupp eller syskongrupp.
  • Du kan arbeta intressepolitiskt för att påverka och informera politiker och andra beslutsfattare
  • Du kan vara med i styrelsen.

Det finns ett stort intresse för Attentions verksamhet och Attention Nacka-Värmdö har idag 320 medlemmar. Föreningen blir ofta inbjuden till olika samverkansmöten, där vi kan påverka på många olika sätt.

Om du vill vara med och hjälpa till kan du få du stöd och hjälp av styrelsen och andra medlemmar.

Kanske har du egna idéer om hur du vill bidra?

Du är välkommen att höra av dig till oss i valberedningen!

Attention Nacka-Värmdös Valberedning:     Berndt Almér och Monika König

Epost: valberedningen@attention-nackavarmdo.se


Vill du vara med och påverka?

Vi i Attention Nacka-Värmdö arbetar aktivt med frågor som rör skola, barn och ungdomar, unga vuxna, fritid, arbete och sysselsättning. Men vi hinner inte med.
Vi behöver din hjälp.
Du kanske har tankar och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete.
Vill du träffas?

Hör av dig till info@attention-nackavarmdo.se 

Skriv dina kontakt uppgifter så hör vi av oss och bokar ett möte.


Stadgar:  Attention NV stadgar 2019

Verksamhetsplan: VERKSAMHETSPLAN 2021

Verksamhetsberättelsen 2020: Verksamhets berättelsen Signatures_bf7jfx9j

Attention Nacka-Värmdös organisationsnummer:802414-6493