Ordförande: Birgitta Nordfors Johansson          ordforande@attention-nackavarmdo.se

Övriga ordinarie Ledamöter:

Lena Henrikson

Ann-Louise Brage

Mimmi Forslund

Sofia Myhrman

Suppleanter:                               

Pia Eliasson

Per Larsson

Ejvor Ullberg

Noeleen Larsson

Styrelsen för Attention Nacka-Värmdö kontaktar du enklast via epost:

styrelsen@attention-nackavarmdo.se

Valberedning:    

Berndt Almér

Monika König

valberedningen@attention-nackavarmdo.se

Kontaktperson:  Ann Louise Brage   kontaktperson@attention-nackavarmdo.se