Höstens Träffar 2020

Välkommen till vårt Drop in. Vi kommer att vara både i lokalen samt digitalt.

När?  Första måndagen i månaden  7/9, 5/10, 2/11, 7/12

Tid?   Kl 18.00-20.00

Där har du möjlighet att ställa frågor, hämta infoblad, låna litteratur, fika och prata en stund..
Det finns också möjlighet att spela brädspel och andra spel eller måla/rita, pyssla.

Vi kommer att vara uppkopplad kl 18.00-20.00 via Zoom.
Vill du vara med och samtala, ställa frågor, få info är du välkommen att anmäla dig till info@attention-nackavarmdo.se där du lämnar ditt namn och epostadress så att vi kan bjuda in dig till vår digitala drop in kväll.
Ladda ner Zoom på din dator eller app i telefonen. Vi skickar en länk som du klickar på.

Vill du veta mera. Kontakta oss på info@attention-nackavarmdo.se

Hoppas vi ses!               Vi bjuder på fika!

Välkomna!

Vägbeskrivning till Attention Nacka – Värmdö


Välkommen till Drop in/Caféträff.

När?  Första Onsdagen i månaden 2/9, 7/10, 4/11, 9/12

Tid?   Kl 18.00-20.00

Där har du möjlighet att ställa frågor, hämta infoblad, fika och prata en stund..
Det finns också möjlighet att spela brädspel och andra spel eller måla/rita, pyssla.

Plats: Vi finns i Nattvandrarnas lokal Gustavsbergs centrum, (snett mittemot apoteket)

Vi kommer att vara uppkopplad kl 18.00-20.00 via Zoom.
Vill du vara med och samtala, ställa frågor, få info är du välkommen att anmäla dig till info@attention-nackavarmdo.se där du lämnar ditt namn och epostadress så att vi kan bjuda in dig till vår digitala drop in kväll.
Ladda ner Zoom på din dator eller app i telefonen. Vi skickar en länk som du klickar på.

Vill du veta mera. Kontakta oss på info@attention-nackavarmdo.se

Hoppas vi ses!                   Vi bjuder på fika!

Välkomna!


TEMAKVÄLLAR

Temakväll ”Familjen”

Elisabeth Gunnars och Klara Cederqvist på Attention riks kommer och berättar om sina två utvecklingsprojekt som vänder sig till familjer.

Familjelyftet som leds av Elisabeth är ett förbättringsprojekt för föräldrar med egen diagnos som har varit i kontakt med Socialtjänsten. Där ett av målen är att stärka föräldrar i mötet med dem.

Trots allt! som leds av Klara är ett familjestyrkeprojekt för familjer som har barn med trotsproblematik/trotssyndrom i kombination med ADHD/NPF i ålder 4-12 år. Ett av målen är att skapa mötesplatser och föräldrastödsgrupper där man får möjlighet att träffa andra i liknande situation och få stöd genom det. Efter presentationerna kommer det finnas tid för reflektioner och frågor utifrån de två projekten.

Datum:   Information kommer senare

Plats: Paviljongvägen 14 Saltsjö- Boo

 Tid: Kl 18.00-20.00

 Hoppas vi ses!                      Vi bjuder på fika.

VÄLKOMNA!

Vägbeskrivning till Attention Nacka – Värmdö

I Samarbete med 


Samtalscirkel

Är du anhörig till någon med en NPF diagnos? Då är du välkommen till våra träffar.

Vi kommer att träffas en gång i månaden för att få prata av sig om det som känns tungt, ge och få tips och råd, dela med sig av goda exempel.

Lokal: Paviljongvägen 14, Saltsjö Boo

Datum: 28/9, 26/10, 30/11, 14/12

Klockan: 18,00-20,00

Urklipp från Riksförbundets hemsida:

”Det är häftigt att se sitt barn bli stort och börja ta de första stegen ut i vuxenvärlden men det kan också vara förknippat med mycket oro för föräldrar till barn med NPF. Plötsligt förlorar man den kontroll man tidigare hade och nu vilar mycket ansvar på barnet självt.”

”Många barn som har syskon kan berätta om en vardag som är full och kompromisser och inte sällan konflikter. Man kan behöva stämma av sitt syskons känsloläge och ta stor hänsyn till vad ens syskon behöver för att klara av att göra saker.”

” I enkätundersökningar som Attention har gjort genom åren är det sorgligt många som beskriver hur släkt och vänner försvinner när man behöver dem som bäst.”

” Det är lätt att man glömmer bort sig själv när man lever nära någon som har stora behov av anpassning.”

Vi använder oss inte av något material utan deltagarna på träffen bestämmer vilka frågor/samtalsteman vi kommer att samtala om.

Anmälan till träffarna görs till info@attention-nackavarmdo.se

Uppge namn och om ni är anhörig till ett barn, ungvuxen, syskon, vuxen.

Max antal på träffarna är 20 stycken. Vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Vi bjuder på fika!

Är du närstående till någon med en NPF diagnos

Välkomna!

Vi kommer att vara uppkopplad kl 18.00-20.00 via Zoom.
Vill du vara med och samtala, ställa frågor, få info är du välkommen att anmäla dig till info@attention-nackavarmdo.se där du lämnar ditt namn och epostadress så att vi kan bjuda in dig till vår digitala drop in kväll.
Ladda ner Zoom på din dator eller app i telefonen. Vi skickar en länk som du klickar på.

I Samarbete med   


FÖRÄLDRATRÄFFAR MED FOKUS PÅ SKOLAN

 Vi i föreningen får många mail och samtal som gäller skolan.

Vi kommer nu under höstterminen 2020 starta upp träffar där ni föräldrar kan träffas för att delge era erfarenheter, dela med er av goda exempel, ge råd till varandra, samtala och ställa frågor.

Träffarna kommer att vara en gång i månaden

17 september i Gustavsberg    kl 18-20

22 oktober i Björknäs                kl 18-20

19 november i Gustavsberg     kl 18-20

17 december i Björknäs            kl 18-20

Lokal i Gustavsberg: Vi finns i Nattvandrarnas lokal Gustavsbergs centrum, (snett mittemot apoteket)

Lokal i Björknäs: Paviljongvägen 14, Saltsjö Boo

Vi bjuder på fika!

FÖRÄLDRATRÄFFAR MED FOKUS PÅ SKOLAN

Anmälan till träffarna görs till info@attention-nackavarmdo.se

Max antal på träffarna är 20 stycken. Vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer


Byggarklubben 

För vem: Föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i åldern ca 12-16 år och som t.ex. har svårt att vara med på aktiviteter som föreningslivet erbjuder.

Tid:  Varannan Söndag kl.14.00.

Plats: Plats bestäms från gång till gång.

Aktivitet: Barn och föräldrar träffas tillsammans för att t.ex. grilla korv i skogen, vandra, fiska, cykla, paddla kanot, och orientera tillsammans.

Aktiviteterna bestäms efter barnens intresse och ork. Målet är att få umgås socialt med andra barn och utvecklas i det och att bygga relationer.

Vi har dropin och droput – barnet bestämmer själv hur länge hen vill delta i aktiviteterna.

Föräldrarna är med och stöttar sitt barn och får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Anmälan och Kontakt: Mikael och Anna Tötterman  info@attention-nackavarmdo.se


ARBETSGRUPP MED FOKUS SKOLAN

Attention Nacka Värmdö har bildat en arbetsgrupp med fokus på skolan.

Har ni frågor eller vill berätta era erfarenheter maila oss på styrelsen@attention-nackavarmdo.se och skriv skolan i ämnes raden.

Önskar ni träffar med tema Skolan. maila oss. Vi behöver minst 6-8 stycken för att ordna skolträffar